Utilsigtede hændelser:

 

Vedrørende indberetning af UTH for patienter eller pårørende:

RIS/ROS: Har du klager eller ønsker du at fortælle om en hændelse, der kunne have været håndtereret bedre hos Familielægerne Næstved, kan du ringe og få en tid, skrive til os pr brev eller via emailkonsultation.

Vi vil gerne i dialog med dig om, hvordan vi kan lære af dine erfaringer og oplevelser.

På forhånd tak.

 

Som patient eller pårørende til en patient kan man rapportere om utilsigtede hændelser, der er sket på sygehuse, på plejehjem, i hjemmeplejen, hos den praktiserende læge eller alle andre steder i sundhedsvæsenet.

Skema for patienter: patientskema

Skema for pårørende: pårørendeskema

 

Vær opmærksom på:

  • rapporten bliver gennemgået med henblik på at finde ud af, hvad der er sket, hvordan det kunne ske og hvordan en lignende hændelse kan forebygges.
  • man ikke får svar tilbage på, hvad der er sket afændringer ud fra netop ens rapport.
  • en rapport om utilsigtede hændelser ikke er det samme som en klage.

 

Patientklage:

Ønsker du at klage over en behandling, så skal du udfylde et særligt skema.

Skemaet finder du her:
patientombuddet

 

Patientforsikringen:

Hvis du er kommet til skade som følge af behandling eller undersøgelse og ønsker erstatning, så skal du henvende dig til Patienterstatningen.

patienterstatningen

 

OBS: Såfremt du får brug for hjælp til uddybning af forskellen mellem de forskellige former for rapportering/anmeldelse, så kan du kontakte patientvejlederne i regionen eller kommunen:

  • Region Sjælland telefon 70 15 50 01

patientvejledningen@regionsjaelland.dk